Links

Onderstaande links kunnen u wellicht helpen bij fiscale kwesties of vragen:

Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Kamer van Koophandel: www.kvk.nl.

RB Register Belastingadviseurs: www.rb.nl.


Ministerie van Economische Zaken: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez#ref-ez.

CBS: www.cbs.nl.

UWV: www.uwv.nl.

SVB: www.svb.nl.

MKB Nederland: www.mkb.nl.

SnelStart: www.snelstart.nl.

AFAS: www.afas.nl.